Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ проведе Общо събрание

Мисия Добрич

23-10-2017, 10:30

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Прокуратурата отказа да образува дело за регионалното депо в с. Стожер

Задължават Община Балчик да плати по сметка на Община Добрич неизплатените отчисления от 845 440,35 в срок от 10 дни

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ се проведе в края на миналата седмица. В него участваха представители на всички общини, които членуват в Сдружението с изключение на Добричка и Ген. Тошево. Kметът на Добрич Йордан Йорданов докладва и по двете точки от дневния ред, които се отнасят до информация за количествата депонирани отпадъци на Регионално депо за отпадъци в село Стожер през периода март 2015 г. до септември 2017г. дължими и постъпили отчисления по Закона за управление на отпадъците в Община Добрич и преведените общи суми по сметката на РИОСВ – Варна и Община град Добрич. По втора точка от дневния ред се разгледа постъпило писмо от Община Каварна, в което сигнализират за нарушения при функционирането на Претоварна станция за отпадъци град Балчик. От първия доклад става ясно, че за посочения период на Регионалното депо за отпадъци в село Стожер, депониране на неопасни отпадъци е извършено от 9 общини, като общото им количество е 97 714, 673 тона. Представени са и дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Кметът информира, че въпреки сключено Споразумение от 2015 г. и регулярно и своевременно представяне на месечните справки и протоколи, Община Балчик не изпълнява поетите към Община Добрич задължения, които към 20.09.2017 г. са в размер на 1 097 030, 33 лева, от които 845 440, 35 лева по Закона за управление на отпадъците и 251 589, 98 за разходи за приетите отпадъци. По втора точка от дневния ред е разгледано писмо от Община Каварна за депониране на отпадъците в Претоварна станция  Балчик.

За решението, с което се задължава Община Балчик да плати по сметка на Община Добрич неизплатените отчисления от Закона за управление на отпадъците  в размер на 845 440, 35 в срок от 10 дни от датата на провеждане на общото събрание общините Каварна и Балчик гласуваха „въздържали се“ , а останалите общини гласуваха „за“.   

Относно решението, свързано с Претоварна станция Балчик общините гласуваха единодушно за спазване на Споразумението между Общините Балчик, Каварна и Шабла от 24.03.2016 г. с цел постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на регионалната система.     Снимка на Деня

Щрихи от Плевен