Залесяват 45 декара нови гори край Добрич

В масивите в землищата на Добрич и селата Паскалево и Орлова могила

Държавното горско стопанство "Добрич" през тази есен ще залеси 45 декара нови гори, съобщават от пресцентъра на Североизточното държавно предприятие.В масивите в землищата на Добрич и селата Паскалево и Орлова могила ще израстат церови фиданки.
Терените вече се подготвят за залесяване като се почистват от дървесна и храстова растителност. Чрез механизирано изораване на почвата допълнително се създават благоприятни условия за развитието на дръвчетата, пояснява директорът на горското стопанство Цанко Николов.
В есенната кампания стопанството извършва дейности и в 70 декара широколистни горски култури в землищата на добричките села Дряновец, Врачанци и Поручик Гешаново. Предвижда се плевене и разрохкване на почвата, а, където теренът позволява, ще се извърши механизирано дискуване и оран в междуредията. Това са трудоемки дейности, но важна част от грижата за новосъздадените горски култури, които са на възраст 3-5 години, добавя директорът на горското стопанство. През тази есен стопанството извършва дейности по отглеждане на горски култури на площ от близо 500 декара, обобщават от Североизточното държавно предприятие.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен