МОН: Повече професионални паралелки в училищата през 2018 г.

Очертава се все повече необходимост от създаване на обединени училища в малките населени места

"В план-приема на училищата за следващата учебна година ще бъдат предложени повече професионални паралелки. През настоящата година 46% от всички сформирани паралелки са професионални", заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с работодателски организации в Стара Загора, цитиран от пресцентъра на МОН.

Министерството на образованието и науката обмисля да обвърже средните общообразователни училища с професионалните, като целта е учениците от по-малки населени места да бъдат насочвани към най-близките професионални гимназии. Предвижда се разходите за транспорт на учениците до професионалните гимназии да бъдат поемани от МОН.

Министър Вълчев е посочил, че се очертава все повече необходимост от създаване на обединени училища в малките населени места.

"Ако до десети клас учениците изучават професии, сходни с тези в близките професионални гимназии в големите градове, ще намалим отпадането и ще увеличим интереса към професионалното образование", е казал образователният министър. Той е съобщил, че се работи за обвързването на професионалното и висшето образование.

Идеята е учениците да могат да валидират кредитите си от гимназията по време на следването си, а от друга страна - висшите училища да улесняват приема си за ученици от професионални училища.

С проекта на бюджета за 2018 г. МОН предложи механизъм за допълнително финансиране на професионалното образование. Той предвижда увеличение на средствата за паралелките, които обучават по професии с очакван недостиг на кадри за пазара на труда.

Министър Вълчев е категоричен, че трябва да се повиши авторитетът на професионалното образование. Той е призовал бизнесът да се стои по-близо до образователните институции.

"В момента популяризираме дадени професии най-вече чрез проекта "Твоят час". Имаме и кариерни центрове, които училищата трябва да използват повече. Работодателите също трябва да се включват в този процес, за да се обърнат обществените нагласи към професионалното образование", подчерта министърът.

Работодателите са поставили въпроса за ограничаването на профилираните паралелки в езиковите гимназии, защото завършилите в тези училища напускат страната. Според кмета на Стара Загора Живко Тодоров такива рестриктивни мерки няма да дадат резултат. "Когато една компания иска да инвестира в Стара Загора или в друг град, търси подготвени хора с езици", е добавил той.

Министър Вълчев е посочил, че очакването към системата е децата да имат по-добри резултати. Завършващите са малко, а ще имаме недостиг на кадри, е отбелязал министърът. Той е уточнил, че е драматичен недостигът на кадри със средно-техническо образование за сметка на кадрите с висше.

По думите му завършилите професионално образование понякога получават в пъти по-високи заплати от тези с висше образование.

"Политиката ни е да разширяваме дуалното обучение. В момента финансирането е преди всичко проектно. Много от работодателите виждат ползите и ще търсим форми да споделим разходите с тях", е заявил министър Вълчев.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен