Доработват Проекта за Околовръстното шосе и Югоизточния обходен път

Обсъден беше и проекта за кръговото на изхода на Пловдив в посока Асеновград

Областният управител Здравко Димитров, кметовете на общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на КЦМ, архитекти и експерти, проведоха работна среща в АПИ, на която бяха разисквани проблемите при проектите за обходните пътища на град Пловдив – Околовръстно шосе и Югоизточния обходен път.

Обсъден беше и проекта за кръговото на изхода на Пловдив в посока Асеновград. Беше докладвано, че парцеларният план е готов и се подготвят отчуждителните процедури.

На срещата стана ясно, че е необходимо е да се доработи плана за Югоизточния обход, за да се добавят локални платна и пътен възел за изход от ул. „Недялка Шилева“, след което Община Пловдив ще представи проекта в АПИ.

Проектът за Околовръстно шосе трябва да бъде допълнен с локални платна, осъществяващи връзка с околните територии и ново кръгово кръстовище.  Има неясноти по отношение на отводнителните канали и жп линията на КЦМ, която пресича основното трасе. Ще се търси решение за пътните връзки и отбиването на главния път при кв. Коматево в посока Родопите, поради съществуващия ОВОС.

Областният управител назначи следваща среща, на която са поканени представители на КЦМ, НКЖИ, архитекти и инженери, за да предложат решение.