399 са свободните работни места в Стара Загора

Предлагани от Бюрото по труда

През месец септември в Бюрото по труда в Стара Загора са обявени работни места е 437, от тях 397 са несубсидирани работни места, което е с 5 бр по-малко спрямо заявените през август. Броят на работните места по програми, мерки и проекти, финансирани по ОП РЧР общо за месеца са 40 бр. , предходния са били 80. СРМ от частния сектор са 244, което е 65% от всички заявени.

Към днешна дата свободните работни места са 339 за 174 длъжности, като от тях 11 са за висшисти. Специфично е търсенето на 2 медицински сестри, запознати с дейностите по дентална медицина. Има различни предложения в различни браншове: производство, хотелиерство и ресторантьорство, услуги, търговия –над 10 предложения за различни сфери.

Приключи търсенето на учители, в момента имаобявени само две позиции за лекторски часове. Сезонът на огнярите е. Като длъжностивсе така търсени остават машинни оператори в различни сфери, монтажници, шофьори,шивачи. Нов момент е наличието на работни места за лица с по-ниско или без образование и квалификация, като чистачи, метачи, сметосъбирачи, работници товаро-разтоварна дейност тях 415 са започнали работа на несубсидирани работни места; по програми, финансирани от Държавния бюджет, започналите работа са 8, по мерки – 2 бр.; по схеми на ОП РЧР – 19 лица.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"