МРРБ дава 15,5 млн. лв. повече за укрепване на свлачища през 2018 г.

Общият размер на заложените приходи е 372 573 100 лв.

С 18,4 млн. лв. се увеличават приходите в проектобюджета на  Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. спрямо 2017 г. Най-много ще нараснат приходите от винетни такси – с 23 млн. лв. Част от тези допълнителни приходи се очакват от увеличението на еднодневните винетки за тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона, а внедряването на тол системата от 2019 г. ще позволи реализацията на големите проекти на база увеличените приходи.
Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при представянето на проекта на бюджет на министерството пред Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство към Народното събрание. Бюджет 2018 е добър и балансиран, като е разработен при спазване на указанията на министъра на финансите и разходните тавани, подчерта той.
Общият размер на заложените приходи е 372 573 100 лв., посочи министърът, но обърна внимание, че ще намалеят постъпленията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол.
С 2 млн. лв. по-малко се предвижда да бъдат приходите на АГКК за следващата година заради намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и отпадане на някои от услугите. Цената за издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия например е намалена с 50 % - от 10 на 5 лева. С 30 на сто по-малко от основната такса се плаща и за всяка услуга, която се заявява по електронен път и се получава като електронен документ. Отпадат таксите за изменение на данни в кадастралната карта и кадастралните регистри, както и т. нар. „експресна“ услуга, която струваше 3 пъти повече от обикновената, обясни Нанков
Той допълни, че с 2,56 млн. лв. по-малко са планираните приходи в бюджета на ДНСК, което се дължи на ограничаване на контролната дейност на дирекцията с изменението на Закона за устройство на територията.
Със 17,5 млн. повече се предвижда да бъдат разходите на МРРБ през 2018 г. Те ще бъдат в размер на 418 365 000 лв., каза още регионалният министър. Те са планирани в изпълнение на три области на политики и девет бюджетни програми. От тях 15,5 млн. лв. са за укрепване на свлачища, 1 млн. лв. – за благоустройствени дейности в населените мести, а 500 000 лв. са за ремонт на общински пътища. Останалите 500 000 лв. са във връзка с увеличение на минималната работна заплата и осигурителните вноски за фонд пенсии с 1%, обясни Нанков.
Министърът посочи още, че с 6 млн. лв. повече ще бъдат средствата за ВиК проекти предвид нуждите в отрасъла. Парите ще бъдат използвани за реконструкция на водопроводни мрежи в населените места.
Отделно, по искане на МРРБ за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти и програми над разходния таван за 2018 г., по централния бюджет са предвидени допълнително 85 млн. лв. за магистрала „Хемус“, 110 млн. лв. за обходния път на Габрово – фази 1 и 2, както и 160 млн. лв. за разплащане към Българската банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност. До края на годината към банката се очаква да бъдат разплатени общо 693 млн. лв. за въведени в експлоатация сгради, а през периода 2018 г. до 2020 г. разплатените средства се очаква да достигнат 1, 307 млрд. лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен