Ученици в Добрич ще наблюдават в интерактивна класна стая природни явления и експерименти

В средното училище "Димитър Талев"

В интерактивна класна стая ученици в Добрич ще могат да наблюдават триизмерни изображения на природни явления, процеси и експерименти в областта на физиката, химията и биологията. Учебното пространство, което е проектирано от млади архитекти,ще бъде достъпно от днес за учениците от пети до дванадесети клас в средното училище "Димитър Талев", съобщават от учебното заведение.
Класната стая освен с мултимедийна дъска разполага и с микроскоп с вградена камера,с която децата могат да наблюдават в реално време процеси, които протичат на клетъчно ниво,и реакциите на микроорганизмите. Ученическите таблети на всеки чин позволяват на учителя да следи за работата на класа, а със специални бутони децата могат да сигнализират, че имат нужда от допълнителни разяснения или са приключили с учебните задачи, посочват от училището.
Средствата за интерактивната зала по природни науки в СУ "Димитър Талев" са събрани на ежегодния благотворителен бал на училището, както и от дарения на бивши възпитаници на учебното заведение и съмишленици на педагозите за модернизиране на учебния процес.