Организират Дни на медиацията в Районен съд - Балчик

На 14 и 15 ноември

Районен съд - Балчик обявява 14 и 15 ноември за Дни на медиацията и кани гражданите, които се интересуват от този начин за алтернативно решаване на спорове, да посетят съдебната палата. В двата поредни дни медиаторите Миглена Йорданова от Балчик и Веселина Тонкова от Варна ще разясняват пред посетителите ролята на медиацията за постигане на споразумения при спорове от семеен, търговски и потребителски характер.

Инициативата ще започне на 14-и ноември, от 11.00 часа, когато ще бъде обсъдена приложимостта на медиацията при разрешаване на проблеми, свързани със семейните отношения -  за издръжката на децата и ползването на семейното жилище след развод на съпрузите, уреждане на имотни въпроси или конфликти между роднини и съседи.

На същата дата, от 14.00 часа, ще бъде представена темата за потребителските спорове. Присъстващите ще научат как медиацията може да помогне при възникнали неразбирателства между потребители и търговци във всички сектори на пазара - транспорт, банково и застрахователно дело, енергетика, електронни продукти, битови уреди, автомобили под наем.

На 15 ноември - от 11.00 часа, ще бъде коментирана търговската медиация, приложима при разрешаване на конфликтни отношения вътре в търговските дружества или при взаимоотношенията им с други търговци. Дискусията по темата и обмяната на опит ще бъдат особено полезни за съдружници или представители на органите на управление в търговски дружества.

Инициативата Дни на медиацията е част от кампанията на Районен съд - Балчик, която има за цел да насърчи гражданите да ползват този способ като начин за ускорено и взаимоизгодно решаване на спорове.

Планира се темата за медиацията да бъде представена и пред ученици от Балчик в рамките на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която съдът ще участва за поредна година.

Пълната програма на предстоящите Дни на медиацията е публикувана на официалния сайт на Районния съд в Балчик - rsbalchik.info.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен