Емил Радев: ЕК представи най-положителния доклад, който е получавала България

Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев определи доклада на Европейската комисия като може би най-положителния от началото на Механизма за сътрудничество и проверка

Европейската комисия представи може би най-положителния доклад, който е получавала България в рамките на механизма за сътрудничество и оценка. Докладът дава множество положителни оценки както за работата на правителството, така и по отношение на цялостната ситуация в страната, като това в особена степен се отнася до изградената институционална структура и практики, за резултатите от действията на специализираните органи за борба с организираната престъпност.

По отношение на ролята на правителството докладът посочва, че то е успяло да навакса забавянето и да възобнови работата във всички ключови области, които са предмет на наблюдение в рамките на механизма.

Няма нови препоръки в доклада, разглежда се само изпълнението на препоръките от месец януари 2017. Посочени са ясни критерии, които България трябва да изпълни и това дава светлина в тунела, че през 2018 ние ще имаме последния доклад и този механизъм, който позволява България и Румъния да бъдат сочени като черните овце на Европа, ще бъде прекратен.

По отношение на конкретните препоръки
Европейската комисия отчита два важни момента в областта на съдебната независимост. На първо място - изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет и на второ място - номинирането и изборът на нов председател на Върховния административен съд. Като положителни стъпки в доклада са отбелязани промените в НПК, както и ангажимента на българското правителство да се публикуват редовни доклади относно процеса на изпълнение в рамките на националната стратегия за съдебна реформа. Тук, разбира се, остава да се изпълни препоръката за промени в Наказателния кодекс и приемането на нов антикорупционен закон. Не остана време, защото докладът беше изтеглен няколко месеца предварително заради българското председателство, но това са моменти, които вече са залегнали в законодателната програма на Народното събрание и те ще могат да бъдат изпълнени следващата година.

Като положителни са посочени и промените в Закона за публичната администрация, засягащи работата на вътрешните инспекторати в държавната администрация. Много положително е разгледана и работата на специализираните органи - специализираният съд, прокуратурата, която създаде специално звено. Отбелязано е и, че ГДБОП има много положителни акценти в работата си.

В областта на борбата с организираната престъпност препоръката е да се консолидират положителните тенденции в тази област. В областта на борбата с корупцията като добър пример се посочват МВР и фокусираните антикорупционни мерки, които МВР предприема. Разбира се, тук ние трябва да изпълним и останалите препоръки.
Що се касае, например, до Румъния, този доклад е значително по-неблагоприятен. Там се казва, че е загубена инерцията, предизвикателствата поставят под въпрос независимостта на съдебната система и са постоянен източник на притеснение. По отношение на Румъния ЕК заявява, че не може все още да заключи, че който и да е от показателите е задоволително изпълнен на този етап.

ТАКА ЧЕ С ОГЛЕД И НА ТОЗИ ДОКЛАД МИСЛЯ, ЧЕ ЦЕЛТА ЗА СВАЛЯНЕ НА МЕХАНИЗМА Е ПОСТИЖИМА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА И СЕ НАДЯВАМЕ НАИСТИНА ДА ВИДИМ КРАЙ ПРЕЗ 2018
И ОТ ТУК НАТАТЪК ДА ГОВОРИМ ЗА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА, ВКЛЮЧВАЩ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен