Променят общинската транспортна схема на Стара Загора

Това ще решат старейшините

На предстоящата сесия на местния парламент ще бъде разгледана промяна в общинската транспортна схема. Преброяване на пътниците по автобусна линия №204 установило, че се осъществяват курсове с изключително малко пътници /2-3 пътника/.

„Това наложи извършване на анализ и предприемане на действия за актуализиране на курсовете по автобусни линии №204, 9, 91 от общинската транспортна схема. Като се взеха предвид разпоредбите на Наредба № 2 от 15.03.2002 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, пътникопотока, постъпилите становища от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Стара Загора се осъществи обединяване на част от курсовете, предвид намаления пътникопоток”, е записано в предложението.