ОИЦ представя актуални възможности за финансиране в Община Добричка

На 30 ноември в Заседателната зала на общината

На 30 ноември (четвъртък) 2017г. Областен информационен център – Добрич, организира информационнасреща, на която ще сепредставят актуалните и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Срещата ще бъде с начален час 10:00 часа и ще се проведе в Заседателната зала на ОбщинаДобричка. На събитието са поканени общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, НПО, работодатели, граждани, медии.

По време на събитието Екипът на центъра ще представи възможности закандидатстване по Оперативна програма „Околна среда“,Програма за развитие на селските райони и кампания 2018 на проект „Красива България“. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати, дейности и разходи.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"