Община Добрич иска пари от държавата за важни проекти

За рехабилитация на улична мрежа и тротоари, както и за финансиране довършването на жилищен блок „Добрич“

Община Добрич изпрати писма до Министерски съвет за предоставяне на допълнителен целеви трансфер за осъществяване на важи проекти, които предстои да бъдат реализирани. Първото писмо е с искане за държавни средства за рехабилитация на улична мрежа и тротоари, на обекти, които са с голям обществен интерес. Общата сума, която е необходима за тези дейности е 1 218 278, 71 лв. с ДДС и касае обектите: лица „Калиакра“ – „Нова бирена фабрика“, „Улица „Генерал – майор Стефан Попов“, бул. „25 –ти септември“ – „Ветеринарен техникум“ и бул. „25 – ти септември“ – „Битова техника“. Второто искане се отнася до осигуряване на целево финансиране за довършване на Жилищен блок „Добрич“, който е с 30 – годишна история. През 2014 поради липса на финансов ресурс строително – монтажните работи по изграждане на блока са прекратени. През 2016 експерти на Община Добрич извършиха анализ на строежа и съставиха количествено – стойностна сметка за необходимите дейности за завършване на блока. Средствата, които трябва да бъдат инвестирани за приключване на дейностите и получаване на обезщетение на собствениците са 4 500 000 лева. Сума, която е непосилна за общинския бюджет.  Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"