Проект на Община Добрич ще обнови изцяло четири учебни заведения

На стойност от 6 193 021 лева

Кметът на Община град Добрич подписа днес договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорът е за реализацията на проект  „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I“ и е част от Инвестиционна програма на град Добрич. Бюджетът на проекта е 6 193 021 лева. В рамките на дейностите се предвижда  да бъдат изцяло ремонтирани и обновени четири учебни заведения в Добрич – Основно училище "Христо Ботев", Езикова гимназия "Гео Милев", Природоматематическа "Иван Вазов" и Детска градина 32 “Зорница”. Проектът цели да бъде реконструирана и модернизирана учебната и работна среда, въведени мерки за енергийна ефективност, благоустроени дворни пространства и осигурен достъп за лица в неравностойно положение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен