Община Добрич с нова социална услуга „Наблюдавано жилище“

Неговата стойност е 218 255,82 лева

Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 бе подписан днес от Кмета на Добрич Йордан Йорданов за реализацията на проект „За моето бъдеще“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Неговата стойност е  218 255,82 лева и включва - изграждане, оборудване и обзавеждане на нова социална услуга - Наблюдавано жилище с капацитет до 6 места, за младежи без увреждания от 18 до 21 г. възраст. Освен това с финансирането ще се извърши ремонт на материалната база, обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ), както и разширяване на дейността с включване на дейности от Център за социална рехабилитация и интеграция. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен