Канят граждани и предприемачи да се включат в обсъждането на бюджета на община Добричка

Дебатът ще се състои на 10 януари

Кметът на община Добричка Тошко Петков отправи покана към гражданите, представителите на бизнеса, неправителствените организации да се включат в обсъждането на бюджета за 2018 година. Дебатът ще се състои на 10 януари в заседателната зала на общината.
Най-напред - от 11 часа, годишната финансова рамка ще бъде представена пред кметовете, кметските наместници на селищата,пред общински съветници и служители на администрацията. Граждански сдружения, земеделски производители и други предприемачи могат да изразят становища на дискусията от 13 часа. Как ще се харчи общинският финансов ресурс кметската управа ще обсъжда и с директори на училища и детски градини, със секретари на читалища от 14.30 часа.
Местната общност може да депозира своите становища и в информационния център или на електронния адрес на общината до 12 януари. Всички предложения ще бъдат депозирани заедно с проекта за бюджет на предстоящо заседание на общинския съвет.