Московски: България поема Председателството на ЕС в период с интензивен цифров дневен ред

Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

България поема Председателството на Съвета на Европейския съюз в период с много интензивен цифров дневен ред. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на изслушване в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) в Европейския парламент.

Основна задача на Българското председателство, ще бъде успешното завършване на преговорите за реформата на регулаторната рамка за електронните съобщения, каза още той. По думите му, новата нормативна уредба, е от голямо значение за европейската индустрия. Тя ще очертае насоките на развитие на конкуренцията и ще заложи стимулите за инвестиции в мрежите от пето поколение (5G) и фиксираните оптични мрежи с много висок капацитет. Министър Московски изрази увереност, че потребителите също ще усетят реалните ползи от новите правила за иновативни услуги. 

България работи усилено по регламента за свободното движение на данни, които са събрани от обществения сектор, посочи министърът. Той добави, че свободният поток на нелични данни е предпоставка за функционираща цифрова икономика и за нови работни места. „Съзнаваме, че нашите граждани се нуждаят от поверителност на техните комуникации и неприкосновеност на личния живот в електронна среда, за което ще търсим компромисни решения за балансиране между адекватно ниво на защита и достатъчно стимули за иновациите“, каза още министър Ивайло Московски.

Сред приоритетите на Българското председателство е и популяризирането цифровите политики на ЕС сред страните от Западните Балкани, подчерта в изказването си Ивайло Московски. Той добави, че акцент в това отношение е покритието с широколентов достъп за всички, насърчаването на високоскоростната трансгранична свързаност и въвеждането на правилата на ЕС за постепенното намаляване на надценките за роуминг услуги в тези страни. „В тази връзка сме предприели редица инициативи на двустранна основа“, заяви министърът.

Ивайло Московски ще представи приоритетите на Българското председателство в областта на информационните технологии и съобщенията и пред Комисията по индустрия, енергетика и изследвания (ITRE).