РЗИ-Добрич препоръчва да се пие бутилирана вода

Питейната да се преварява

Във връзка с получени в РЗИ-Добрич сигнали за влошени качества на питейната вода в град Добрич, на 23.01.2018 г. са извършени насочени проверки, придружени с лабораторен контрол в населеното място - пробонабрани са 2 проби вода от различни пунктове, съобщават от РЗИ-Добрич. Пробите са с влошени органолептични показатели-повишена мътност. Изчакват се резултатите от анализите по микробиологични показатели на пробите питейна вода, с оглед предприемане на мерки спрямо „ВиК Добрич“ АД.

Предвид възникващите проблеми по В и К системата в резултат на аварии и неблагоприятни метеорологични условия, РЗИ - Добрич препоръчва при евентуално съмнение относно качеството на водата при крана на консуматора, за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа.

При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен