Възпитават студентите и младежи на толерантност към мигрантите

Според международно проучване, българите смятат, че трябва да се затворят границите за мигрантите и ги смятат за заплаха за националната сигурност

На 26-ти януари от 10 часа ще се проведе събитие под надслов „Обществени нагласи към миграцията и подходи за европейска толерантност и недискриминация“ . Форумът е с домакинството на Висше училище по мениджмънт (ВУМ), където се обучават студенти от над 50 националности.

Събитието насочва своето внимание върху проучване на международно ниво с помощта на близо 20 организации в Европа. Според тях, единствено българите от участващите общо 16 националности, определят равносилно възприятията си към мигрантите като заплаха за националната сигурност, но и като стълб за социо-икономическо развитие и промотиране на демокрацията в приемащите страни. Според същите резултати, България се явява една от едва трите държави (наред с Македония и Чехия), която заявява необходимост от безусловно затваряне на границите и ограничаване на входящия поток от мигранти. Тези резултати очертават тревожна тенденция в условията на европейски стремеж към изграждане на приобщаващо общество, както и своеобразен конфликт с приоритетите за българското европредседателство.

В рамките на събитието ще бъдат разгледани данни и факти за миграцията към България и формираните перцепции на българското общество към чужденците, избрали родината ни като място за пребиваване. Своите наблюдения и опит ще разкажат експерти с дългогодишна практика в работата с мигранти, сред които ръководителите на Център за мигранти – гр. Варна и на Бежанско-мигрантската служба към БЧК. Чуждестранният опит и сравнение на обществените нагласи ще бъде представен от македонската – Асоциация „Сфера“, а един от чуждестранните студенти на ВУМ ще разкаже за своите предизвикателства при приобщаването и пребиваването си в страната. Съставените от тези презентации изводи, в следващите часове на а на културните ценности и народопсихология на българското общество, за да бъдат открити пътищата за засилване на толерантността и превенция на дискриминацията като израз на активно гражданство.

Събитието се организира от „Международен институт по мениджмънт“, партньор на ВУМ и е напълно безплатно и отворено за всички заинтересовани лица.

Участието в конференцията е напълно безплатно и отворено за всички заинтересовани лица, място: ул. Оборище 13 А (ет. 4, Конферентна зала на ВУМ).

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"