Вместо внос на кадри - роботи и изкуствен интелект

За нуждите на туристическия бизнес

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира серия от лекции и демонстрации за настоящи и бъдещи професионалисти в туризма. Събитието ще се проведе на 31 януари (сряда) в сградата на ВУМ, улица Оборище 13А.

Форумът ще събере на едно място хотелиери, представители на браншовите организации, преподаватели ученици и студенти в областта на туризма. Хотелиерите ще имат  възможност да разберат повече за това, как с помощта на новите технологии и изкуствения интелект да оптимизират разходите си, да подобрят обслужването и да бъдат по-конкурентноспособни.

В рамките на събитието ще бъдат представени теми, свързани с иновациите за устойчивост в хотелиерството, ресторантьорството, кулинарните изкуства и сферата на услугите. Един от фокусите на форума ще бъде върху автоматизацията и роботизацията на услугите в туристическия сектор с лектор проф. Станислав Иванов(зам. Ректор на ВУМ), който прави за изследвания по темата. От друга страна ще бъде засегнат и въпроса за оптимизацията на разходите за персонал, с акцент върху използването на новите технологии в този процес, с което се предполага, че родните хотелиери ще се борят с недостига на персонал в бъдеще. Специално внимание ще бъде отделено на образованието в сферата на туризма и как се създават иновативни мениджъри. Ще се обърне внимание и на Beacon технологиите в помощ на туристическите дестинации. Събитието ще завърши с кулинарна демонстрация, представена от Шеф Робин Вилареал и неговия екип от Института по кулинарни изкуства с акцент върху новите техники и технологии в готвенето.

Събитието е без вход и е отворено за всички заинтересовани. Организира се в рамките на проект: “Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“ (ХЕЛИКС).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен