Ще си сътрудничим с Македония в околната среда и евроинтеграцията

България може да бъде полезна на югозападната си съседка в транспонирането и прилагането на европейското законодателство

България и Македония ще възобновят работата по споразумението за сътрудничество в областта на опазване на околната, подписано през 2000 г. Това се договориха на среща днес министърът на околната среда и водите Нено Димов и министърът на околната среда и пространственото планиране на Република Македония Садула Дураки, който е на посещение в София за участие в 21-вия Европейски форум за екоиновации, предаде пресслужбата на МОСВ.

Двамата министри набелязаха конкретни сфери, в които България може да сподели своя опит в управлението на водите и на отпадъците, опазване на природата и евроинтеграцията. В тези сфери ще се подготвят документи, които се очаква да бъдат подписани до средата на годината.

Министър Димов подчерта, че България може да бъде полезна на югозападната си съседка в транспонирането и прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда, както и с експертиза в предприсъединителния процес по отношение на преговорите с ЕС по глава „Околна среда“. Като страна, с която имаме споделени речни басейни, ще бъде подготвено споразумение за сътрудничество по Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията, а също и по Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера. В областта на биоразнообразието ще се разпишат действия за партньорство за опазване подобряване на качеството на околната среда. България ще сподели своя опит и в областта на управлението на отпадъците и рециклирането.

Министър Дураки отбеляза добрите контакти на двете страни на политическо ниво и изрази надежда за по-тясно сътрудничество в областта на екологията. Той посочи, че работни групи от двете страни ще започнат работа по набелязаните теми, за да може да се достигне бързо до постигане на конкретни договорености.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен