Депутатът Даниела Димитрова участва в обсъждане на проектозакон за жестовия език

На форума представителите на организациите на глухите споделиха мнения и предложения

Народният представител от ГЕРБ Даниела Димитрова участва в  заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.На него бе дискутиран проектозаконът за българския жестов език. По нейна покана участие взе и Петя Митева – председател на Териториалната организация на глухите в Добрич.

В заседанието участваха народните представители от ГЕРБ Светлана Ангелова и Младен Шишков, както и Антон Кутев и Крум Зарков от БСП, присъстваха представители на национално представените организации и неправителствени организации.

Преди година, поради непълноти, е бил отхвърлен проектозакон за българския жестомимичен език. Новият проект е подготвен от народния представител от ГЕРБ Младен Шишков. С него се уреждат обществените отношения, свързани с използването на системите на общуване на хората с увреден слух и е насочен към гарантиране зачитането на човешкото достойнство и на свободата на изразяване и общуване, автономността и независимостта на хората с увреден слух.

На форума представителите на организациите на глухите споделиха мнения и предложения.

Предстои различните организации на общността на глухите у нас да излъчат свои представители за работната група към Съветаи да направят своите предложения във връзка с проектозакона. След изчистване на спорните моменти, той ще бъде внесен в пленарна зала.

„Важно е организациите на хората с увреден слух да се обединят и да стигнат до единомислие. Убедена съм, че всички парламентарни групи след това ще ги подкрепим“, сподели Даниела Димитрова. Във връзка със споделените мнения, че е необходима промяна в Конституцията, тя счита, че като първа стъпка трябва да е приемането на Закон за българския жестов език.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен