България обсъжда съвместна дейност с ОИСР

Присъединяването към ОИСР е "сертификат" за качеството на реформите във всички сектори на социално-икономическия живот

Заместник министър-председателят Томислав Дончев се срещна с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и обсъди потенциално сътрудничество в областта на политиката на управление в публичния сектор, стратегическото планиране и засилване на администрацията за координация на политиките, предаде правителствената пресслужба.

Повод за срещата беше намерението на правителството за провеждане на тематичен преглед от страна на ОИСР на управлението в публичния сектор, предвиден в приетата от МС от 20.12.2017 г. Пътна карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР. В срещата бяха обсъдени възможности за прилагане експертизата на организацията за провеждане на реформи в публичния сектор и за обмен на добри практики с държавите-членки.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна организация на развитите държави, която има за цел сътрудничество за намиране на решения на общите проблеми в икономическата и социалната сфера и в областта на околната среда. В организацията членуват 35 държави. Присъединяването на България към ОИСР е един от външнополитическите приоритети на страната, за който има политически консенсус при няколко правителства от 2001 г. насам.

Присъединяването към ОИСР е "сертификат" за качеството на реформите във всички сектори на социално-икономическия живот на страната и позитивен знак към инвеститорите за стабилността на икономиката и финансовата система.