Т. Дончев: ЕС се нуждае от ясна визия за основните приоритети Европа 2030 г.

Кохезионната политика е едно от ключовите достижения на ЕС

Необходимо е да зададем основните политически и икономически параметри на Европа 2030. Наша отговорност е да проведем открит дебат за това как ЕС да изпревари своите конкуренти и да се наложи като глобален играч, а не само да „запушим пробойните“ в бюджета, породени от новите предизвикателства пред нас. Това заяви заместник министър-председателят Томислав Дончев в Брюксел пред членовете на Европейския комитет на регионите, предаде правителствената пресслужба.

По думите му въпросът за бъдещето на европейската политика по сближаване и за следващата многогодишна финансова рамка, която представлява бюджета на ЕС, е показател за бъдещето на самия Съюз и знак доколко държавите-членки вярват в него като такъв.

Дончев акцентира, че кохезионната политика е едно от ключовите достижения на ЕС и благодарение на нея той не само е постигнал много за сближаването на европейските региони, но и е преодолял тежкия период на световната икономическа криза.

Той подчерта още, че затова по време на Българското председателство на Съвета основен приоритет на България е да бъде балансиран модератор на дискусиите за смисъла от европейката солидарност и необходимостта от опростяване на правилата, но в същото време и да бъде „катализатор“ на идеи, водещи до формирането на силна и ефективна Кохезионна политика и по този начин на силни и проспериращи региони.