Е. Захариева: Западните Балкани не са заден двор на Европа

Това, което беше подчертано и което считам, че е много важно в стратегия, е на първо място, че тя е много всеобхватна

Това, че съветът на външните министри е неформален не означава, че обсъжданията не са важни – напротив неформалната обстановка позволява да бъдем по-честни и да начертаваме много по-далечни план и перспективи пред важните за европейския съюз политики, свързани с външната политика и сигурността. Така министърът на външните работи Екатерина Захариева, цитирана от БНР, обобщи значимостта на неформалната среща на първите дипломати от Европейския съюз – във формата „Гимних“, проведена в София.

Захариева подчерта, че основен акцент на обсъжданията е била евроинтеграцията на държавите от Западните Балкани в контекста на темата за сигурността. Така както и Стратегията, която беше обявена от Европейската комисия подчертава, ние трябва да имаме максимално близко сътрудничество във всички сфери със страните от Западните Балкани и особено важно по отношение на сигурността и отбраната, подчерта българският дипломат номер едно:

"Сигурността във всичките й измерения – сигурността, свързана с борбата с тероризма, с решаване на проблемите с мигрантската криза, но и сигурността, свързана с енергетиката, сигурност, свързана с икономическо и социално развитие.

Така че днес имахме възможност да обсъждаме сферите на действие със страните от Западните балкани и Турция и да се съгласим, че бихме искали да видим по-силно участие и ангажимент от тяхна страна в нашите мисии, но също така и по-силен ангажимент и участие от нас в създаване на капацитет, в подпомагане за създаване на работещи институции, в подпомагане на тяхното икономически развитие.

Вчера обсъждахме – между нас 28-те, представената от Еврокомисията стратегия за страните от Западните Балкани. Това, което беше подчертано и което считам, че е много важно в стратегия, е на първо място, че тя е много всеобхватна, тя е дългосрочна, в същото време тя е и честна стратегия, защото не създава нереалистични очаквания и не прави никакви компромиси по отношение на нашите изисквания и критерии. В същото време е и много конкретна, защото начертава шест сфери действие, с много подробни, ние ги наричаме „основни инициативи“, които ще приближат страните от Западните Балкани към пълноправно членство в Европейския съюз.

Разбира се, част от нас считат, че посочването на датата е нещо, което може да демотивира, а други считат, че датата не е амбициозна и трябва да бъде по-скорошна. Но така, както и Комисията и двамата еврокомисари няколко пъти подчертаха, същото е мнението и на България, считаме, че тази дата е хоризонти и тя дава големи възможности – който е готов по-рано с условията да бъде приет, но в никакъв случай не означава от друга страна, че стъпвайки на тази дата, ние ще направим компромиси с условията, които са ясни за всички.

Това, което е много важно според мен и беше подчертано вчера от всички колеги, поне моето впечатление е такова, че страните от Западните Балкани не са заден двор на Европа, те са сърцето на Европа и част от Европа и не е в интерес на страните от Западните Балкани, нито за Европейския съюз да имаме така наречените „сиви и черни дупки“ или страни, които са изолирани от процеса на европейската интеграция,обобщи Екатерина Захариева обсъжданията на европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, проведени от първите дипломати на ЕС във формата „Гимних“ в София."Снимка на Деня

Щрихи от Плевен