В Колежа по туризъм започват интересни отворени лекции

Мисия Бургас

22-02-2018, 17:00

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Компютри подари кметът на Централен на деца за Коледа

Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" - Бургас,е подкрепен от Българската аутсорсинг асоциация и образователната организация

На 28 февруари (сряда) от 10:30 часа в зала 311 на Колежа по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  ще се проведат специализирани лекции, свързани с два от най-важните аспекти, които засягат бизнеса днес - дигиталната трансформация и новата европейска регулация GDPR. Лекциите са отворени както за студенти на университета, така и за всички желаещи да присъстват. Те са част от материала, изучаван в магистърската програма по "Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси" по дисциплината "Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)".  Магистърската програма е към катедра "Компютърни системи и технологии" на Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" - Бургас, която е подкрепена от Българската аутсорсинг асоциация и образователната организация ERP Academy.

На тема "Digital Transformation powered by SAP" ще говори Мирослав Димитров - специалист от SAP Bulgaria, който е поканен като гост-лектор от образователната организация ERP Academy. Той ще разкаже на студентите за това как използването на технологични решения може да създаде конкурентно предимство за бизнеса и откъде да започнем. След него своята лекция ще изнесе Валентин Русалийски, който ще говори за защитата на личните данни преди Регламент 679. Той ще разкаже повече за новите моменти в защитата на личните данни, официалните препоръки, публикувани от КЗЛД, дерогациите за малкия бизнес и значението им. В лекцията му ще бъдат засегнати още правни, бизнес, административни и технически аспекти на сигурността на личните данни и киберсигурността в бизнеса.

През 2017-та година катедра "Компютърни системи и технологии"  в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас стартира магистърска програма "Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси". Инициативата е на кмета Димитър Николов, председателя на борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация Станимир Николов и г-жа Магдалена Миткова, ректор на университета. В програмата са предвидени четири модула за придобиване на знания и умения в областта на информационните технологии и подготвяне на управленски екипи за аутсорсинг индустрията. Обучението е с комплексен и интердисциплинарен характер, насочено към придобиване на компетенции, свързани с изпълнение на проекти в аутсорсинг индустрията, бизнес комуникация, управление на човешки ресурси и работа в екип.

Специалисти от ERP Academy водят курс по "Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)", който е фокусиран върху ERP (Enterprise Resource Planning) системите - централния елемент от всяка съвременна корпоративна инфраструктура. Той обхваща всички аспекти от продажбата, внедряването и развитието на този тип софтуерни системи, със силен акцент върху принципите, организацията и методологията. Процесът на обучение има силна практическа насоченост и се осъществява с участието на водещи компании от бранша, а лектори са някои от най-опитните специалисти в областта у нас. В него са представени четири от водещите ERP системи - Microsoft Dynamics NAV (Navision), SAP ERP, ORACLE ERP и българската EnterpriseOne® ERP. Залегналите в курса практически упражнения конкретизират и затвърждават теоретичните познания и позволяват придобиването на практически умения за работа с някои от най-разпространените ERP системи. Курсът обръща внимание на най-модерните аспекти от развитието на ERP системите, включително тяхната интеграция с комуникационната инфраструктура, мобилността, създаването на екосистеми за изработка на приложения за тях и други.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"