Предстои изпращане на съобщения с информация за дължимите данъци

Доставянето на съобщенията ще се извърши от „Български пощи“ ЕАД

Община град Добрич уведомява гражданите, че предстои изпращане на индивидуални съобщения с информация за дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018г. и недобори за предходните години. За осигуряването на защитата на личните Ви данни, следва да осигурите достъп до пощенските си кутии и същите да са в добро състояние, което означава :

Пощенската кутия да е в добро състояние и заключена;

  • На пощенската кутия да е означено името на лицето и/или фамилията на семейството;
  • На пощенската кутия да е означен номера на апартамента.

Доставянето на съобщенията ще се извърши от „Български пощи“ ЕАД. С цел защита на личните данни на задължените лица, е постигната следната договореност:

На къщи, които нямат пощенска кутия на входните врати, съобщения да не се доставят;

  • Във входове, в които не е осигурен достъп на пощенски служител, съобщения да не бъдат доставяни;
  • Във входове, които имат обща пощенска кутия и/или процеп на входната врата за получаване на кореспонденция, съобщенията да бъдат доставяни в общата пощенска кутия;
  • В пощенски кутии с липсващи вратички, съобщения да не бъдат доставяни.
  • Във входове, в които няма пощенски кутии, съобщения да не бъдат доставяни.

 

Всички недоставени данъчни съобщения ще се съхраняват и могат да се получат от пощенската станция на местоназначението в срок от 20 дни след датата на получаването им. След изтичане на този срок ще бъдат върнати на Община гр. Добрич.