Община Добричка и румънският град Хършова ще привличат туристи

С маршрут на културните събития

Добричката община и румънският град Хършова ще създадат Маршрут на културните събития, с който ще привличат туристи, съобщават от кметската управа за партньорския проект, цитирани от БТА.
Маршрутът ще насърчи любители на фолклора да се включат в празника "Песни и танци от слънчева Добруджа" в местността "Славната канара" край село Дебрене. Фолклорният събор, който през това лято ще има 50-о издание, ще очаква изпълнители и публика и от Северна Добруджа. В рамките на проекта в Хършова ще бъде открит трансграничен фестивал на традициите и обичаите.
Местните власти в Добричката община и румънския град ще обновят туристическата инфраструктура като бъдат модернизирани читалищните сгради в селата Черна и Ловчанци и къщата на културата "Carsium" в Хършова. Ще бъдат обучени и двайсет екскурзоводи, за да разказват на туристите за културните феномени и събития в региона.
Проектът, който е одобрен на първия етап за оценка по програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020", очаква финансова подкрепа от 1 477 000 евро.