Л. Павлова и Антонио Таяни подписаха ключово законодателство на ЕС

Днес работим за справяне със загрижеността на ЕС в областта на миграцията, каза Павлова

Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, и Антонио Таяни, председател на Европейския парламент, подписаха днес четири ключови законодателни акта на ЕС, за да могат те по-бързо да влязат в сила.

Благодарение на законодателството ЕС ще може да предприеме по-нататъшни мерки за укрепване на сигурността, преминаване към приключване на работата по изграждането на Съюза на капиталовите пазари и прилагане на разпоредбите на Парижкото споразумение за климата. Всички тези въпроси са приоритети на Българското председателство.

„Днес работим за справяне със загрижеността на ЕС в областта на миграцията, за подобряване защитата на потребителите при избора им на застрахователни продукти и за изпълнение на ангажимента на ЕС за противодействие на изменението на климата и подобряване на качеството на въздуха. Всички те са приоритетни области за ЕС и се радвам, че като политици ние успешно изпълняваме поетите ангажименти за действие в тези области, в името на гражданите и бизнеса, и за благото на нашата планета“, заяви министър Лиляна Павлова след церемонията.

Подписаните днес актове – решение и регламент – ще позволят на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да отпусне допълнително 5,3 милиарда евро, от които 3,7 милиарда евро ще бъдат използвани за справяне с първопричините за миграцията.

Държавите членки и застрахователният сектор ще разполагат с повече време за подготовка при прилагането на новите правила за разпространение на застрахователните продукти, което ще доведе до по-голяма защита на правата на потребителите на застрахователни услуги.

ЕС ще направи крачка към постигането на целта си за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% до 2030 г. чрез реформата след 2020 г. на Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).

Преговорите по окончателните текстове на законодателните актове приключиха по времето на Естонското председателство на Съвета през второто полугодие на 2017 г. Подписването представлява финален етап на процеса на взимане на решения в ЕС, започващ със законодателни предложения от Комисията и продължаващ с консултации с Европейския парламент и Съвета.

На подписването на законодателните актове присъстваха докладчиците по досиетата, съответно: Джули Гърлинг – по директивата за реформа на схемата на ЕС за търговия с емисии, Ейдер Гардиазабал Рубиал и Жан Артюи – по решението и регламента за решаването на проблеми от областта на миграцията, Вернер Ланген и Роберто Гуалтиери – по отношение на транспониране и прилагането на новите правила за разпространението на застрахователни продукти.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"