МОН се бори с административната тежест за педагозите

Вълчев изтъкна, че се работи по промени в подзаконовите актове

Важна задача пред МОН е намаляването на административната тежест в системата на предучилищното и училищното образование, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев по време на работна среща с учители и директори на детски градини и училища от област Пловдив.

Вълчев изтъкна, че се работи по промени в подзаконовите актове. Планира се така да се облекчи работата на педагозите.

"Системата ще бъде постепенно електронизирана, като документацията ще се попълва през електронни устройства. Това ще спести много време, а и документите могат да се подават до регионалните управления на образованието с електронен подпис", обясни министър Вълчев.

Той натърти на междуинституционалния механизъм за обхват на децата и учениците в образователната система. Вълчев изтъкна, че проект на постановление на Министерския съвет ще бъде публикуван за обществено обсъждане, с което механизмът ще бъде надграден и ще работи постоянно.

"Ще обвържем екипите за обхват с районите на конкретните образователни институции. Взаимодействието между отделните институции ще стане още по-интензивно", обясни Вълчев и добави, че така повече общини и структури на другите администрации ще бъдат свързани с информационната система.

"Те си взаимодействат по отношение на отпускането на семейните помощи в натура по предложение на образователните институции, извинителните бележки, налагането на административно-наказателни постановления и др. Където има добро взаимодействие, има по-добри резултати", категоричен беше Вълчев.

Да се следи как се упражнява правото на образование на всяко дете, иска Вълчев. По негово мнение институциите трябва да имат информация къде учи всяко дете в България.