Пренощувалите чужденци в областта през януари са 796

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2018 г. е 20.9%

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2018 г. са 7 696, или с 1.7% по-малко в сравнение със същия месец на 2017 година. От всички пренощували лица 89.7% са българи, като по-голямата част от тях (63.5%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки, съобщават от ТСБ.

Пренощувалите чужденци са 796 като 79.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.1 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2018 г. е 20.9%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (21.8%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (20.0%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 2.1 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 3.6 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди - с 0.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2018 г. достигат 973 663 лв., или с 12.5% повече в сравнение с януари 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 18.7%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 5.2%.