Избират участници в Съвета на децата от Община Стара Загора

Животът

27-03-2018, 14:59

Снимка:

Община Стара Загора

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Община Стара Загора реагира на сигналите на гражданите

Могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления

Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Включва представители на млади хора от всяка административна област и на деца от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи. Могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления:  членове на училищни форми за самоуправление; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури. Предложенията от училища и институции се изпращат в срок до 23 май 2018 година на електронен адрес: [email protected] или на гише „Деловодство“ в  Община Стара Загора.

Подборът на кандидатурите на общинско ниво ще се извърши от комисия, назначена от Кмета на Община Стара Загора. Комисията приключва своята работа с изготвяне на предложение, което съдържа 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление. Предложението се изпраща до областна администрация за следващия кръг.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен