На училище в Столична библиотека

Ще бъде подписано споразумение за сътрудничество с Регионално управление на образованието

През април и май 2018 г. Столична библиотека осъществява кампанията „На училище в Столична библиотека”. Тя се провежда в подкрепа на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, Стратегията за образование на Столична община 2016-2023 година и Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 година.

Като хранител и разпространител на източниците на знание, библиотеките винаги са подкрепяли образователните институции чрез предоставяне на материали за обучение, информация и справочни услуги. Днес те имат още по-активен подход, като предлагат и разнообразни програми за учители и ученици и участват активно в процеса на „учене през целия живот“. Обединяването на възможностите на училището и обществената библиотека придобива все по-голямо значение.

През последните години Столичната библиотека реализира редица иновативни образователни проекти, които доказват, че обществената библиотека е едно от най-подходящите места за провеждане на уроци, за промяна на учебната обстановка и разнообразяване на учебния процес, както и за извънкласни и извънучилищни дейности.

През месец април и май предлагаме на учениците от столичните училища:
•    Срещи със съвременни български автори в Детския център на библиотеката (в стая на приказките и тийнейджърския кът) и/или в училищата.
•    Участие в инициативите на Литературния клуб на Столична библиотека и клуб „Летящо прасе (или четящ тийнейджър)”.
•    Провеждане на уроци по литература сред редките и ценни колекции на библиотеката, посветени на 125 от рождението на Елисавета Багряна.
•    Запознаване с процеса по дигитализиране на библиотечни документи.
•    Изложби, ателиета и арт прояви в сектор „Изкуство”.
•    Уроци по родолюбие в сектор „Краезнание и книжовно наследство”.
•    Срещи с новите технологии в Американския център на Столична библиотека.
•    Участие в инициативата „Библиотекар за един ден”.

На 26 април 2018 г. в рамките на кампанията „На училище в Столична библиотека” ще бъде подписано споразумение за сътрудничество с Регионално управление на образованието – София-град, ще бъде учреден „Клуб на учителя“ и 100 ученици от 142-ро ОУ ще се включат в инициативите на кампанията.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"