Започва пръскането за кърлежи и комари в Стара Загора

В сряда, 25.04.2018 г. в 20.00 часа

започва първото пръскане срещу кърлежи в Стара Загора, за което е изготвен график по административни бюра, села и обекти. Ще бъдат обработени общо 783 244 кв.м площ. За обработката на детски площадки, зелени площи, кучешки градинки, улици и площади ще се използва препарата Сайръс 10 ЕВ - инсектицид и акарицид срещу кърлежи, комари, бълхи, мухи и хлебарки, с активно вещество циперметрин. Пръскането ще се извърши от фирма „Контрол-М” ЕООД, Стара Загора, с управител Мариана Иванова.

Обработката на тревните площи в града ще се извърши от един екип на 25.04.2018 г и 26.04.2018 г. от 20.00 часа, а на социалните и детските заведения ще започне в 8.00 ч. на 28.04.2018 г., събота. Тя ще се извършва едновременно от два екипа. По време на обработката екипите се придружават от представители на Община Стара Загора, определени със заповед на кмета, които следят за изпълнението на дейностите и присъстват при извършването и приемането на работата за съответните обекти.

Обработката на тревните площи в селата ще се извърши в началото на м. май 2018 г. по отделен график, който започва на 02.05.2018 г. от 08.00 ч. в село Яворово.

Създадена е организация за окосяване на площите, подлежащи на обработка от съответните АБ, Звено „Озеленяване“ и директорите на съответните детски и социални заведения. Със заповед на кмета са определени длъжностни лица, Контролът е предоставен на РЗИ Стара Загора. Третираните терени трябва да бъдат ясно обозначени от фирмата извършител, чрез поставени на видни места табели.        

Община Стара Загора си запазва правото за промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия, за което ще бъде подадена своевременно информация на сайта на общината.

Предвижда се ларвицидна обработка на биотопите срещу ларвите на комари в началото на май, а пръскане срещу имаго ще има през м. юни. Втората обработка трябва да приключи не по-късно от м. септември/октомври 2018г.