Изложба за 80-годишнината на Симеон Сакскобургготски в Казиното

В снимки и документи са проследени животът на неговото семейство преди изгнанието

Чрез изложбата ДА "Архиви" съвместно с Фонда за опазване на историческото наследство "Цар Борис и Царица Йоанна" представят живота и дейността на Н.В. цар Симеон ІІ преди завръщането му в България. Със съдействието на Община Бургас изложбата гостува в града до 18 май.

В снимки и документи са проследени животът на неговото семейство преди изгнанието през 1946 г., детството, отбелязването на пълнолетието му през 1955 г. и моменти от годините след него, обучението му през 1958 г. във Военната академия "Вали Фордж" - САЩ, сватбата му с Маргарита Гомес-Асебо през януари 1962 г.

С поредица от важни документи е подчертан стремежът на Н.В. цар Симеон ІІ да обедини българската емиграция с одобряване на създаването на Временно българско представителство на 7 януари 1958 г. и на съвещателния орган "Съвет на стоте".

Особено място е отделено на благотворителната му дейност сред българската емиграция и на създадения специален Фонд за подпомагане на българските емигранти. Многобройни са благодарствените писма от наши съотечественици, на които е изпратена материална помощ.

Проследени са част от връзките му с някои българските емигрантски политически и културни организации.

Интерес представлява кореспонденцията му с владетелски фамилии, с български интелектуалци в изгнание, с хора на изкуството, музикални дейци, с българското духовенство, с медии и др.

Изложбата завършва с посещението на Н.В. цар Симеон ІІ в България през 1996 г.

В изложбата са използвани основно документи, дарени лично от цар Симеон ІІ на Държавна агенция "Архиви" през 2009 г. чийто общ обем е около 22 линейни метра - почти седем етажна сграда.

Според една статистика само за 10 г . (1955 г. - 1965 г.) в Канцеларията на Н.В. цар Симеон ІІ в Мадрид са получени 26 837 писма. В отговор са изпратени 19 275 писма и телеграми и 227 500 пощенски пратки.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен