85 съдии участваха в обучение

Организирано от Окръжен съд - Добрич

85 магистрати се включиха в двудневно регионално обучение, организирано от Окръжен съд - Добрич на тема ”Учредяване правото на строеж; договор за строителство; договори, свързани със строителния процес; предварителни договори за право на строеж, за покупко-продажба на бъдещ обект/сграда – облигационноправни и вещноправни аспекти”.

         Лектори и водещи на последвалата дискусия бяха Камелия Маринова и Емилия Василева - съдии от Върховен касационен съд.

         Обучението се проведе в курорт “Албена“, като в него се включиха съдии от районни и окръжни съдилища в градовете Добрич, Варна Силистра, Дулово, Разград, Търговище, Каварна, Балчик, Генерал Тошево, както и магистрати от Апелативен съд - Варна и Административен съд - Добрич.

         Семинарът беше организиран в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „ Добро управление “ и изпълняван  от Националния институт на правосъдието. Окръжен съд - Добрич е един от партньорите по проекта.