Хлябът в България е с добро качество, установи БАБХ

Предстоят извършване на последващи проверки

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши проверки на производствени предприятия, търговски обекти, фурни и работилници, които произвеждат или предлагат на място хляб.
В хода на проверката на БАБХ не са установени нарушения. Резултатите сочат, че българският хляб е качествен и без неразрешени добавки.

Проверката на БАБХ е осъществена във връзка с писмо, постъпило в агенцията от Върховната административна прокуратура. Писмото било във връзка с медийни материали.

Основният акцент в хода на проверката е имала за цел да установи съответствието на предлагания на пазара хляб с изискванията на действащото законодателство, отнасящо се за храните.

При проверката е инспектирано дали обектите имат необходимата регистрация по Закона за храните, както и дали притежават технологичните документации за произвежданите видове хляб и хлебни изделия и други.

При инспекциите е възложено и да се извършва органолептична оценка на произведените видове хляб, включваща степен на изпичане на кората и вътрешността на хляба, състояние на средината - шупливост и еластичност, цвят, вкус и мирис на продукта, както и за наличие на несвойствени примеси и чужди тела.

 

Проверени са общо 1 084 обекта. Производствени предприятия, хлебозаводи и цехове (462 броя), фурни за хляб и работилници, предлагащи на място хляб (426 броя), супермаркети, произвеждащи хляб и хлебни изделия (196 броя).

Издадени са общо 67 предписания за отстраняване на несъответствия. Съставени са и 5 акта за установяване на административни нарушения.

При извършването на проверките контролните органи са констатирали, че всички обекти са регистрирани по реда на чл.12 от Закона за храните, с изключение на един обект, за което е издаден акт за установяване на административно нарушение.
Издадени са също 2 акта за установяване на административни нарушения, за констатирано наличие на използвани суровини с изтекъл срок на трайност, както и 2 акта за предлаган пакетиран хляб без етикети със задължителната информация.

Анализът за резултатите от извършените проверки сочи, че в произвежданите видове хляб и хлебни изделия се влагат традиционните пшенични брашна - бяло (тип 500), "Добруджа" (тип 750), типово (тип 1150) и пълнозърнесто (тип 1850), царевично брашно, както и брашна от други зърнени култури - лимец, ръж, и други.

Всички използвани брашна са с български произход, доставени от мелничните предприятия в страната, които също са регистрирани по реда на Закона за храните.

Констатирано е, че в състава на част от брашната се съдържат ензимни комплекси и агент за обработка на брашна - аскорбинова киселина, които са разрешени за използване в тази категория храни, влагат се с технологична цел като подобряват хлебопекарните качества на брашното.

Различните видове хляб и хлебни изделия са етикетирани в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство, на етикетите са обявени всички използвани съставки, включително и добавките в храните - набухватели, антиоксиданти, киселинни регулатори и консерванти, съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 г. относно добавките в храните.

При извършването на проверките в страната не са установени случаи на произвеждан хляб с неразрешени съставки и добавки, както и предлагане на хляб с неустановен произход.
Не са констатирани отклонения в качествените показатели и критериите за безопасност при лабораторните изпитвания и органолептичните оценки на различните видове хляб.

По-голямата част от издадените предписания се отнасят за констатирани несъответствия на хигиенните изисквания в производствените обекти, както и за пропуски в етикетирането на предлагания хляб - не са ясно откроени алергените в състава, непълна информация при предлагане на непредварително опакованите хлябове и други.

Предстоят извършване на последващи проверки във връзка с изпълнение на предписанията.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен