Евродепутат открива научен форум Евродепутат открива научен форум

На 31 май от 11.00 часа

Откриват XXVIII Международна научна конференция, организирана от Съюз на учените - Стара Загора, Тракийски университет – Стара Загора и с партньорството на „Мини Марица изток“ ЕАД.

Научният форум се провежда под надслова „Българското европредседателство – иновации и просперитет“. Пленарният доклад ще бъде изнесен от Асим Адемов, член на Европейския парламент. В научния комитет на форума са инж. Андон Андонов - изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД, проф. двмн Иван Въшин - ректор на Тракийски университет в Стара Загора и доц. д-р Васил Хаджиилиев - председател на Съюз на учените - Стара Загора. Председател на организационния комитет е проф. двмн Цанко Яблански, а заместник председател е г-н Ангел Филипов. В организацията са включени студенти от Тракийски университет специалности Медицина, Ветеринарна медицина, Медицинска рехабилитация и ерготерапия като доброволци.
Тази година в Международната научна конференция участват повече от 250 учени от шест държави – България, Македония, Албания, Турция, Русия и Беларус. Те ще изнесат доклади в осем научни направления – Медицина, Морски науки и екология, Природоматематически науки, Технически науки, Ветеринарна медицина и животновъдство, Аграрни науки, Обществени науки, Педагогически науки. На втория ден конференцията ще се проведе дистанционно.
Ще бъдат приети над десет нови членове в международна секция в структурите на Съюза на учените  в страната „Чуждестранни учени“, в която членуват учени от Русия, Индия, Беларус, Полша, Тайван, Турция и Македония.
Официалното откриване е в 11, 00 часа с пленарен доклад на евродепутата Асим Адемов на тема тема „Българското европредседателство - перспективи и проблеми на Западните Балкани за приемането им в Европейския съюз“.