Обновяват градският парк в Каварна

В парка ще бъдат възстановени чешми и доизградена детска площадка

В Каварна ще бъде обновен градският парк, съобщават от общината за инвестиционното предложение за реконструкция на пространството.
Общината възнамерява да реновира всички пешеходни зони, като подмени настилките, и да изгради нови алеи. В парка ще бъдат възстановени чешми и ще бъде доизградена площадка за игра на деца. При главния вход на парка ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания и за майки с детски колички. Ще бъдат обособени и две нови зони за почивка и забавления, като сред зеленината ще бъде поставена и беседка. В рамките на проекта ще бъдат засадени нови растителни видове, ще бъде подменено и парковото осветление. Общината ще закупи нови пейки и кошчета за боклук.
Инвестиционното предложение на общината не засяга зони от националната екологична мрежа "Натура 2000", посочват от кметската управа.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"