Четири основни улици в Добрич ще бъдат с нови тротоари

Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 3 месеца

Започна ремонтът на тротоарите по четири основни улици в Добрич. В момента се работи по улица „Цар Петър“. Нови тротоарни настилки ще бъдат положени по улиците „Независимост“, „Славянска“, “Цар Петър“ и „Дунав“. Дейностите са част от рамково споразумение от януари 2018 г. с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 3 месеца.

Ремонтът на тротоара по ул. ”Независимост” обхваща участъка от ул. ”Сан Стефано” до ул. ”Любен Каравелов”, включително ул. ”Хан Аспарух”. Ще бъдат подмени тротоарите по ул. ”Славянска”, в участъка от ул. ”Максим Горки” до бул. ”25-ти септември” .Ремонтът на тротоарите по ул. ”Цар Петър” е в участъка от ул. ”Васил Левски” до бул. ”Добруджа”. Подмяната на тротоарната настилка по  ул. ”Дунав” е в частта от магазин ”Кауфланд” до ул. ”Александър Стамболийски”.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен