Излезе второ класиране за прием в първи клас и ПГ в училищата

Животът

15-06-2018, 17:43

Снимка:

Община Казанлък

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

115-те празници на розата в Казанлък достигнаха до всяка точка на света

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в заявлението

Днес, 15 юни, излиза второ класиране за прием в първи клас и подготвителни групи в училищата. Всеки родител може да провери резултатите на https://school.kazanlak.bg  за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училища. Съгласно графика на дейностите, записването на класираните деца ще бъде извършено на 18.06.2018 г. и 19.06.2018 г., включително в училищата, където са приети.

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема. То може да участва последното класиране с нов входящ номер и ново заявление за училища, които ще обявят останали свободни места.

Новата електронна услуга на Община Казанлък стартира на 25 май и е в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в училищата, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

Свободните места за всички училища за трето класиране ще бъдат обявени на 20 юни. Пълният график за прием в училищата (първо, второ и трето класиране) може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Хуманитарни политики“ – „Образование“ – „Училища“, както и на https://school.kazanlak.bg за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училища.