РИОСВ-Пловдив започна измерване на качеството на въздуха в Белащица

Контролът на кариерата е постоянен и ще продължи

РИОСВ-Пловдив възложи на Регионална лаборатория – Пловдив измерване на качеството на атмосферния въздух в с.Белащица във връзка с постъпило инвестиционно предложение от „Холсим Кариерни Материали Пловдив ЕООД”, свързано с разширение на „Кариера Родопи”.
Днес в Белащица се поставя мобилна автоматична станция за индикативни измервания на качеството на въздуха в селото. Целта на измерването е да се определи настоящото въздействие на дейността на двете кариери в землището на селището върху качеството на атмосферния въздух в населената територия, която се явява най-близката точка на въздействие.
Контролът от РИОСВ-Пловдив на кариерата е постоянен и ще продължи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен