Подменят водопроводи в Тервелско

С подкрепата на Програмата за развитие на селските райони

Част от водопроводната мрежа в три селища в община Тервел - Зърнево, Нова Камена и Безмер,ще бъде рехабилитирана с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони.Кметът Живко Георгиев вече подписа договора в държавен фонд "Земеделие" за финансиране на проекта с 3 250 000 лева, съобщават от общината.
В село Зърнево ще бъдат подменени 4786 метра водопроводни тръби,а след рехабилитацията на подземната инфраструктура пак със средства по проекта ще бъдат асфалтирани около 19 200 квадратни метра улични настилки.В Нова Камена ремонтите ще обхванат над 1500 метра водопроводи,след което ще бъдат асфалтирани и улици с площ над 9000 квадратни метра.В Безмер ще бъде подменен водопровод с дължина с близо 1100 метра, след което ще бъде възстановена асфалтовата настилка на площ от около 6000 квадратни метра.
Община Тервел ще съгласува с държавен фонд "Земеделие" и ще проведе обществените поръчки за строителството и строителния надзор на обектите. Строителните работи ще протекат през 2019 година.