Откриват дарителска сметка за сградата на читалище „Светлина“

Рушащата се сграда бе обезопасена и затворена и в близките дни ще бъде монтиран СОТ

Поради широкия обществен интерес и подкрепа за възстановяването на една от най-старите сгради в град Шипка – бившият дом на Народно читалище „Светлина – 1961“ Община Казанлък открива дарителска сметка за всички, които желаят да подпомогнат финансово обновяването на постройката.

Като основание за плащането трябва да бъде посочен текст: „За реставриране на старата сграда на Народно читалище „Светлина – 1861“, град Шипка“. Сметката, с „код за вид плащане” на Община Казанлък, по която следва да постъпват суми от юридически и физически лица е:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Код за вид плащане:

в лева –  44 51 00

Всяко физическо или юридическо лице - дарител, което желае да получи договор или свидетелство за дарение може да изтегли съответния документ от официалната интернет страница на Община Казанлък www.kazanlak.bg или от тук

Междувременно, за да предотврати инциденти днес Община Казанлък запечата бившия дом на читалище „Светлина – 1861“ в град Шипка. Рушащата се сграда бе обезопасена и затворена и в близките дни ще бъде монтиран СОТ. Обектът привлича голямо обществено внимание, в него продължават да проникват и деца, а заради лошото си състояние е изключително опасен. Предстои Община Казанлък да възложи конструктивно обследване както на тази сграда, така и на залепената за нея недостроена постройка.

За да съхрани историческата и архитектурно-строителна стойност и значение на бившата читалищна сграда Община Казанлък бе принудена да предприеме крайните мерки поради дългогодишното бездействие на управлението на град Шипка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен