Пет младши следователи встъпиха в длъжност към Софийска градска прокуратура

Отделите, в които ще работят младите магистрати, са „Данъчен“ и „Икономически“

На 2 юли 2018 г. петима младши следователи встъпиха в длъжност в Следствения отдел към Софийска градска прокуратура.

За пръв път от 12 години са назначени младши следователи с решение на ВСС. Отделите, в които ще работят младите магистрати, са „Данъчен“ и „Икономически“.

На церемонията присъства цялото ръководство на Софийска градска прокуратура, а следователите подписаха документите си пред ръководителя на СГП г-жа Емилия Русинова.