Двама млади специалисти ще бъдат подпомогнати от Общинския фонд „Здраве“

Заявленията им бяха разгледани в кратки срокове

На свое заседание, Управителният съвет на Общински фонд „Здраве“ одобри  и двете кандидатури за финансово и социално-битово подпомагане, постъпили в края на месец юни. Предвид неотложността и решаването на проблема с кадровата криза в лечебните заведения за болнична помощ, исканията на двамата млади специалисти бяха разгледани в кратки срокове и те ще бъдат подпомогнати чрез средствата, осигурени от фонда.

Във вторник, с цел оптимизиране дейността на фонда Председателят на Управителния съвет Атанас Атанасов покани на среща ръководството и началниците на отделения на МБАЛ – Добрич. Бе проведен конструктивен диалог, по време на който бяха направени предложения и препоръки от страна на лекарите в болничното заведение.Едно от предложенията вече е факт и заявленията за кандидатстване ще могат да бъдат подавани и по електронен път, на имейл адрес: [email protected].

По време на срещата г-н Атанасов изрази готовност за продължаване на дейностите за популяризиране на фонда и за привличане и задържане на млади лекари в Добрич.    

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен