Община Добричка поема дългосрочен дълг

Финансовият ресурс е в подкрепа на Местната инициативна група /МИГ/

Община Добричка ще поеме дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция в максимален размер до 428 000 лева, съобщават от кметската управа, цитирана от БТА. Финансовият ресурс е в подкрепа на Местната инициативна група /МИГ/, за да се гарантира авансово плащане по стратегията за местно развитие в периода до 2020 година.
МИГ ще разполага общо с 2 933 000 лева от Програмата за развитие на селските райони, като общината ще може да подготви проекти по шест мерки, посочват от кметската управа.
След обществено обсъждане общинският съвет вече одобри параметрите на дългосрочния общински дълг под формата на банкова гаранция, чиято валидност ще бъде до 30 юни 2024 година. Общината отправя покана за участие в процедурата за избор на финансова или кредитна институция или на финансов посредник за поемане на дългосрочния общински дълг. Офертите на кандидатите ще се приемат до 18 юли.