Изграждат защитно покритие над Епископските базилики на Залдапа

Министерството на културата отпуска 119 178 лв.

Временно защитно покритие ще бъде изградено на крипти в епископските базилики 3 и 4 в Античната крепост "Залдапа" край село Добрин, съобщават от Община Крушари. Подписан е договор за целево финансиране между Министерството на културата и Община Крушари, като средствата, които се отпускат са 119 178 лв. Дървена конструкция ще покрие входовете на разкритите крипти и прилежащите към тях външни пространства. Очаква се дейностите по изпълнение на проекта да започнат през средата на септември и да приключат през първата половина на ноември.
През ноември 2015 г. със заповед на министъра на културата на Античната крепост бе определен статут на групова археологическа недвижима културна ценност с категория "национално значение".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен