Много артефакти разкриха археолозите на Залдапа (видео)

Община Крушари ще стопанисва обекта за 10 годишен период

Приключи четвъртото археологическо лято на римо-византийската  крепост Залдапа, през което археолозите са разкрили  целия атриум на базиликата, която се оказва, че е една от най-големите в българските земи. Дължината й е 62 м., а ширината - 22 м. Изхождайки от находките, нейното изграждане се датира от началото на 6 век, каза проф. Георги Атанасов, ръководител на археологическите разкопки. Това лято са открити още и хокерни погребения от късната бронзова епоха - свидетелство за наличие на  култови практики от преди 10 000 години. Професор Атанасов припомни, че през миналото лято бе поставено началото на разкопки на друга, по-малка базилика,  от края на 4 век. Забележителност при нея е разкритата крипта за свети мощи, която е най-голямата такава, откривана  в българските земи и втората по големина на Балканския полуостров.  Нейната дължина е около 25 м.  Тя  се състои  от две помещения, в които могат да бъдат поставени саркофазите на трима мъченици. По време на разкопките тази година е открит и коридорът, водещ  до тях, а в неговия край са намерени  останки от стенопис -  единствените следи  от стенопис в ранно християнска крипта в България.
През това археологическо лято са документирани и много мраморни детайли – над 1100. Факт, който  дава възможност за реконструкция на мраморната украса.
Министерството на културата е предоставило археологическия  обект за стопанисване на  община Крушари за 10 годишен период от време. От началото до сега разкопките се финансират с общински средства.  За целта всяка година се отпускат по 10 000 лева, коментира кметът Добри Стефанов. Макар, че се направиха много неща, необходимо е криптата да бъде съхранена и предпазена, както от   влиянието на атмосферните условия, така и от  иманярски набези, допълни още той. В рамките на трансграничен проект с Румъния, в центъра на общината предстои изграждане на  лапидариум,  в който ще бъдат изложени и част от експонатите, открити на  Залдапа. 
Репортаж на Даниела Русева и Стефан Калев

МГ Добруджа