Вдигаме ограда с Румъния заради опасност от Африканска чума

Общество

20-07-2018, 15:44

Снимка:

freeimages.com- Marieke Kuijpers

Автор:

Ани Валентинова

Всичко от Автора

Съоръжението ще е 133 000 линейни метра

Изграждат ограда, която ще спира дивите свине да преминават от Румъния в България. Това се прави след като бяха установени огнища на зараза в северната ни съседка, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Оградата, чието строителство започна, ще бъде с дължина 133 000 линейни метра.
Обособяват се места за първична преработка на отстреляните диви свине и изграждане на съоръжения (ями) за отпадни животински продукти, уточняват от ИАГ. Строежът на оградата е една от мерките за превенция на навлизането и разпространението на болестта Африканска чума по дивите свине в България.
Друга мярка е намаляването на популацията на дивата свиня. Чрез по-ниските цени на индивидуалното разрешително за лов и цените за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм, промените в Закона за лова и опазване на дивеча, предвиденото при индивидуален лов заплащане от 30 лв. на ловците на отстреляна дива свиня са действия, целящи мотивиране на българските ловци за завишаване на отстрела и намаляване числеността на вида.
Разпределени са комплекти за вземане на проби за изследване наличието на трихинелоза и Африканска чума по дивата свиня, които са предоставени на стопанисващите дивеча в страната.
Специално са обучени лица, които ще вземат тези проби, като е предвидено във всяка ловна дружинка да има по двама души, преминали такова обучение. Хладилници за специално съхраняване на пробите, взети от отстреляните животни са разпределени по Държавните горски стопанства (ДГС) и Държавните ловни стопанства (ДЛС). Определен е редът за придвижване на пробите.
В цялата страна се провеждат разяснителни кампании. При установяване на мъртва дива, полудива или питомна свиня призоваваме гражданите да сигнализират на телефон 112 или в съответната специализирана ветеринарна служба, допълниха от ИАГ.
На 24 юли 2018 г. в Изпълнителна агенция по горите ще бъде проведено заседание на Ловния съвет.