Експертите от РИОСВ – Пловдив спасиха 13 бели щъркели

Спасиха и две горски ушати сови

Експертите от РИОСВ – Пловдив спасиха 15 птици от защитени видове от началото на юли. Тринайсет от тях са от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и две горски ушати сови (Asio otus). Повечето от откритите птици са млади екземпляри, паднали от гнездата си при опит за летене и получили различни наранявания. Голяма част от сигналите за бедстващи птици са подадени от Съединение, Асеновград, Радиново, Стамболийски и Войсил. Откритите екземпляри са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
През летния период в РИОСВ – Пловдив често се получават сигнали за паднали птици. Трябва се има предвид, че не всеки случай се отнася за бедстващ вид. Експертите препоръчват, когато се открие младо пиле да се слага на клон на дърво или на покрива на сграда в района, където е намерена. През лятото малките екземпляри на горска ушата сова обикновено се опитват да летят самостоятелно и често падат от гнездата. Родителите им ги откриват и продължават да се грижат за тях. Когато наранени щъркели бъдат забелязани на електрически стълбове, се препоръчва да се потърси помощ от местното електроразпределително дружество чрез кмета на населеното място, за да бъдат върнати обратно в гнездата им.
РИОСВ – Пловдив реагира при сигнали за бедстващи птици на „зеления“ телефон на инспекцията: 032/ 643 245.